Kallesten
Success Criteria for Successful Export!

Meeting information

Tuesday 29. Aug Kl. 08:30 - 11:30

Location: Måltidets Hus, Ipark

Registration deadline: 28. Aug Kl. 12:00

29 Aug

Success Criteria for Successful Export!

Kulturforståelse, språk, arbeidsmetodikk, markedskunnskap og annet. Hvor starter vi?

Innovasjon Norge og Næringsforeningen inviterer til en formiddag med fokus på suksesskriterer som må ligge til grunn for å komme i posisjon i nye markeder. Eksport krever nøye planlegging, og dette inspirasjonsmøtet er første steg på veien. Innovasjon Norge vil følge opp med workshop for bedrifter som vil jobbe systematisk videre med kartlegging og etablering i nye markeder.

Program

08.30 Kaffe og registrering.
08.45 Velkommen, Ragnhild Kristin Espeland, Innovasjon Norge og  Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.
08.55 Ut i verden med Innovasjon Norge,  Elisabeth Svanholm Meyer, Regionleder Europa.
09.20 Suksesskriterier og arbeidsmetodikk i salg utenfor det norske markedet:  Bedrift 1: Marine Aluminum, Arild Frøkedal, Projects and Operation COO.
09.45 Pause.
10.05 Bedrift 2: Kverneland Group, Sigmund Olsen, Area Director.
10.30 Eksport av norsk design! (eks på kunder: Toyota, Ferrari og Landrover), Mats Henriksen, Senior Partner, Montaag.
10.55 Finansieringsmuligheter ved oppstart i utlandet, Dag Tørvold, GIEK og Ivar Slengesol, Eksportkreditt.
11.10
Q & A med alle.
11.30 Lunsj og erfaringsutveksling en til en.

This event is in Norwegian and it requires a certain level of understandig. This can be an interesting event for you, either to gain knowledge or to be on track with the latest news in the export business or simply to expand your network. 

Free Entry. Please send me an email if you want to participate: moldovan@naeringsforeningen.no 

Looking forward to hear from you. -
Back to overview
Print